Termen en begrippen

Waypoint
Een waypoint bestaat uit coördinaten, bijvoorbeeld van je huidige positie. Deze kun je direct op slaan in het geheugen van de ontvanger of invoeren via een computer of de toetsen die op je ontvanger zitten.

Route
Een route is een tocht uitgestippeld van waypoint naar waypoint. Op die manier kan de ontvanger voor je bepalen wat via luchtlijnen de totale afstand van de route is, maar bijvoorbeeld ook de afstand tot het eerstvolgende waypoint of de waarschijnlijke aankomsttijd.

Tracklog
Een tracklog bestaat uit trackpoints die door de GPS zijn aangemaakt tijdens een tocht, namelijk door bijvoorbeeld elke 100 meter (of om de minuut) de positie op te slaan en vervolgens deze punten met elkaar te verbinden. Op het scherm van je ontvanger zie je dan een lijn waar je allemaal bent geweest.

Track
Een track is een opgeslagen (saved) tracklog of wordt direct gemaakt in een software-pakket op de pc. Hierin kun je een bestaande track ook op een kaart projecteren, zodat je nog makkelijker het traject kunt bewerken.

Opslag
Afhankelijk van het merk en type GPS heb je de mogelijkheid om data op te slaan, bijvoorbeeld 500 waypoints; 125 waypoints per route; 20 x een route en 10.000 punten in je tracklog; 750 punten per saved log; 10 x een saved log.

Intern geheugen
Per merk verschillend kun je hierin alleen gedetailleerdere kaarten opslaan of het ook als uitbreiding van de opslag gebruiken.

Grid
Een coördinaatsysteem waarbij het aardoppervlak op een vlak wordt geprojecteerd en vervolgens in vierkanten wordt verdeeld ten behoeve van eenduidige positiebeschrijving. 

Navigatie

Proces waarbij u zich verplaatst van één punt naar een ander en waarbij u weet waar u zich bevindt ten opzichte van de koers tussen deze twee punten.

Verwachte tijd van aankomst (ETA)
De tijd van aankomst op uw bestemming, gebaseerd op uw huidige snelheid. 

Verwachte tijd onderweg (ETE)
De te verwachten reistijd naar uw bestemming, gebaseerd op uw huidige snelheid.

Snelheid over de grond (SOG)
De snelheid waarmee u zich verplaatst ten opzichte van het aardoppervlak.

Behouden snelheid (VMG)
De snelheid waarmee u uw bestemming nadert gemeten langs de gewenste koers.

Differential GPS (DGPS)
Een aanvulling op het GPS systeem waarbij radiobakens op vaste plaatsen positiecorrecties verzenden aan daarvoor geschikte GPS navigators.

Gewenste koers (DTK)
De kompaskoers tussen het 'actief van' - en het 'actief naar' waypoint. 

Koersfout (XTE)
De afstand die u, haaks op de gewenste koers, bent afgeweken.

Peiling
De kompasrichting van uw positie naar een bestemming